Fornyelse av abonnement

Private abonnement må betales med kort. Denne informasjonen blir lagret på brukeren så fornyelsen går av seg selv - og da til rabattert pris. Hvis kortet har utløpt vil man få en e-post før fornyelse med link til å legge inn nytt kort. Det er med andre ord ikke noe du trenger å passe på selv. Skulle du ønske å stoppe abonnementet gjør du det inne på brukersiden din.

Abonnement som eies av arbeidsgiver løper inntil arbeidsgiver sier opp eller flytter lisensen over til en annen ansatt.

Alle abonnement som betales av barnehager, skoler og andre bedrifter faktureres automatisk via EHF.

Trenger du mer hjelp? Kontakt meg Kontakt meg