Har Malimo.no rabattpoeng?

Malimo.no har ikke lenger et system med rabattpoeng. På grunn av stadig voksende brukermasse måtte jeg iverksette noen tiltak for at brukeropplevelsen på malimo.no skulle være god. Det kan sammenlignes litt med at en fysisk butikk som har plass til et gitt antall mennesker samtidig nå får utvidet veggene og kan ta inn flere. Funksjonalitet som ikke var viktig ble tatt vekk, deriblant poengsystemet. Hensikten var å ha poengsystemet som en vedvarende funksjon, men loggene viste at det var såpass krevende for siden at det ikke var forenlig med aktivitetsnivået.

Prosjektet med å få bygget en ny side som vil skalere etter brukerbehov er på planleggingsstadiet, og ny nettside er forhåpentligvis på plass sommeren 2020. For å fortsette med en god flyt frem til da måtte noen anker fjernes. 

Jeg har en full logg over alle rabattpoeng som har vært opptjent. Ta kontakt ved evt spørsmål.

Trenger du mer hjelp? Kontakt meg Kontakt meg