Hva er Lesevinduet?

Martin Fyrileiv er mannen bak Lesevinduet. Han er barnebokforfatter og har jobbet 12 år som lærer, og har holdt lese- og skrivekurs for elever på mellomtrinnet til daglig. Fra og med skoleåret 20/21 har Martin gått over til å arbeide i PPT. Martin skal videreutvikle og vedlikeholde Lesevinduet for Malimo i fremtiden også.

Målet med Lesevinduet er å tilby grunnskolen nivåbaserte lesehefter og ressurser innen lesing og skriving. Produktene er av god kvalitet med flott design for å motivere elevene. Alle lesekursleksjoner og klasselesekurs er utvidet med egen lydbok av lesetekstene. Alle lesehefter og faghefter har egen LIKS-dokumentasjon.

Alle ressursene kan kjøpes enkeltvis og i samlepakker - og som abonnent på Malimo får man selvfølgelig fri bruk av Lesevinduets ressurser som legges til fortløpende. Det vil si tilgang til alle nivåbaserte alfabethefter, lesehefter og faghefter, samt alle typer ressurser som eksisterer pr. i dag, og alt nytt som legges til i katalogen så lenge du har et aktivt abonnement.

Du finner Lesevinduet-portalen her.

Trenger du mer hjelp? Kontakt meg Kontakt meg