Hvem passer lesekursene for?

Lesekurs A og B er utarbeidet etter samme struktur i hver del, men er rettet mot ulike nivå. Lesekurs A er tilpasset elever som har utfordringer med avkoding i lesing og rettskriving på småtrinnet (3.-4.klasse), og vil også passe for mange elever på mellomtrinnet. Lesekurs B er tilpasset elever med de samme utfordringene på mellomtrinnet (5.-7.klasse). Leksjonene på Lesekurs B kan også passe godt til elever på u-skole og videregående skole som har lignende utfordringer.

Trenger du mer hjelp? Kontakt meg Kontakt meg