Hva inneholder de ulike delene i lesekursene?

Lesekurs A og Lesekurs B følger samme struktur:

  • Del 1: enkeltlyder som førstelyd, monoftonger (vokaler) og diftonger (20 leksjoner)
  • Del 2: sammensatte grafemer som kn-, skr-, gn- osv (28 leksjoner)

Lesekurs B får i tillegg en tredje del:

  • Del 3: rettskriving (språklyder som kj-, skj- osv, dobbelt konsonant, stumme bokstaver, å-lyd med o osv.) (16 leksjoner)

Hver leksjon har tekst og tilhørende oppgaver, totalt 14 sider. I tillegg følger det med hentediktat, rimlotto og lydbok. I tillegg til leksjonene kan man laste ned ekstra ressurser som forsider, infoskriv til foresatte, kontrakt for lesekurset og leseavtale gratis fra Lesevinduet-siden her på Malimo (første rad, nummer fire).

Trenger du mer hjelp? Kontakt meg Kontakt meg