Hvor lenge varer en lesekursleksjon?

En lesekursleksjon er ca en uke. Hvis dere har ca. 8 timer lesekurs a 45 min. Men dere bør ha dialog underveis og repetere eks vokaler, diftonger, stavelser etc hver dag. Legg også til andre oppgaver som setningspuslespill, og fokuser på det dere ser underveis som eleven trenger øving i. Det står veldig godt og grundig forklart i lærerveiledningen her: https://lesevinduet.malimo.no (første rad, nummer tre).

Det er ikke meningen å kun jobbe med oppgavene, men å være nøyaktig. Det er viktig. Rett på alle feil underveis og plukke opp det dere ser er utfordringene for den enkelte elev.

Trenger du mer hjelp? Kontakt meg Kontakt meg