Hva er passelige lekser underveis i lesekurs?

Jeg (Martin) har hatt lesekurs i 5 år, med samme tekst i løpet av uka, og det har aldri vært noe problem. Man trenger ikke gi hele teksten i lekse hver dag heller. Dette må den enkelte lesekurslærer se an. Hele poenget med lesekurset er at eleven skal kunne beherske teksten 90-95% riktig lest i c-fasen (ved avslutning av leksjonen / siste dag) gjør ikke eleven det, oppnår han ikke god nok avkoding og leseferdighet i den gitte teksten. Poenget er å øve, det er også derfor annen lesing i norsk nedprioriteres mens lesekurs pågår. Andre elever kan ha raskere progresjon, og trenger mengdetrening. Spørsmålet da er om det er riktig elev som sitter på lesekurset med like avkodingsvansker som de andre. Gruppa skal være lik i utfordring. Målrettet ros underveis, der eleven oppfatter at han har progresjon, er derfor viktig, så det blir morsomt å lese, og se at det faktisk er fremgang underveis. Øv på vanskelige ord underveis. Forståelse er viktig, og leseflyt på ordene. Fokus på det er nok lurt 🙂

Trenger du mer hjelp? Kontakt meg Kontakt meg