Lesekurs og dysleksi

En elev med dysleksi vil ha store problemer med å knytte bokstav til lyd, og det kan også være vanskelig å dele inn ord i enkeltlyder og sammentrekking av lydene (slå sammen lydene under lesing), det er også sakte lesing / lav lesehastighet og gjerne stavefeil som ender med at mange dyslektikere gjetter, eller ikke klarer å fullføre lesing av ord med ulike konsonantopphopninger. En dyslektiker kan også ha problemer med rimord.

Våre intensive lesekursleksjoner følger en metode som heter helhetslesing (av Jørgen Frost) med rammene om intensive lesekursperioder på 8-10 timer i uka i 8-10 uker. Lesekursleksjonene har beregnet vanskelighetsgrad som gjør det enklere å identifisere hvilke tekster som kan passe den enkelte elev (LIKS = Lesbarhetsindex, jo lavere tall, jo enklere tekst). Lesekursleksjonene tar for seg grundig lesing, avkodingsoppgaver som gjennomføres med korrekthet og nøyaktighet, og mer lesing. Målet er at eleven ved slutten av hver leksjon skal kunne lese teksten med 90-95% nøyaktighet. Før eleven starter bør teksten leses rundt 80-85% nøyaktighet så teksten ikke er for vanskelig.

Leksjonen baserer seg på enkeltlydene i språket som vokalene, konsonantene og diftongene (i første del. Andre del tar for seg konsonantopphopning / sammensatte grafemer.)

I et intensivt lesekurs er det viktig at læreren (og elevene, ubevisst) medierer underveis. Det vil si at læreren og de andre elevene er forbilder i gjennomføringen av for eksempel. Klapping av stavelser, inndeling i stavelser, prikking av vokaler, finne rytmen i lesingen, og andre oppgaver elevene skal gjennom.

En dyslektiker vil aldri bli «kvitt» dysleksi, men det er mulig at eleven finner strategier og automatiserer disse, slik at han eller hun har verktøyet som trengs for å kunne håndtere tekst i skolehverdagen og privat.  Lesekursleksjonene gir en grundig drill i oppgavetypene. For hver leksjon er teksten ny, men oppgavetypene er de samme, slik at uansett hvilken leksjon eleven får, så er strukturen den samme i gjennomføringen.

Merk at alle lesekurstekster hos oss har en logisk brist. Det er en feil i sammenhengen eller en faktafeil (ikke skrivefeil), Det kan være at barna plukker bær tidlig på våren, eller at gutten gikk ned i kjelleren, men kommer ut av bilen etterpå. Klarer elevene å finne disse logiske bristene, så gir det motivasjon og mestringsfølelse, men det kan være vanskelig for mange.

Trenger du mer hjelp? Kontakt meg Kontakt meg