Hvordan kan jeg bruke materiellet med Chromebook?

Et kjent problem med blant annet Chromebooks er at zip-filen man åpner tilsynelatende er tom, eller at den kun inneholder en av flere filer. (Det skjer også hvis man åpner zip-filer på iPad, iPhone, andre nettbrett av og til.) Chromebook klarer rett og slett ikke å lese hele innholdet i zip-filen. Noen ganger går det, andre ganger ikke. 

For å omgå problemet må man åpne zip-filen på en vanlig PC, hente filene og så overføre dem til dropbox, google drive, skolens læringsplatform eller lignende. Der får du ta i dem via Chromebook'en.

Trenger du mer hjelp? Kontakt meg Kontakt meg